Silsilah, Keturunan dan Zuriyat Sunan Gunung Jati, Lengkap!

Syarif Hidayatullah adalah putera dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim yang bergelar Sultan Mahmud (Sultan Hud) dan merupakan penguasa Mesir yang menikah dengan Nyi Mas Rara Santang puteri dari Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang setelah menikah dengan Syarif Abdullah bergelar Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putera dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar al-Husaini, seorang keturunan dari Sayyid Abdul Malik Azmatkhan dan Alwi Amir Fakih Mesir.

Pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang diklaim oleh beberapa pihak dan menimbulkan kesimpangsiuran sehingga pada masa pertemuan agung para cendekiawan, sejarahwan, bangsawan dan alim ulama senusantara dan mancanegara (bahasa Cirebon : Gotra sawala) pertama yang dimulai pada tahun 1677 di Cirebon maka Pangeran Raja (PR) Nasiruddin (bergelar Wangsakerta) mengadakan penelitian dan penelusuran serta pengkajian naskah-naskah tersebut bersama para ahli-ahli dibidangnya. Hasilnya pada tahun 1680 disusunlah kitab Negara Kertabumi yang didalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah (Tritiya Sarga) yang sudah diluruskan dari kesimpangsiuran klaim oleh banyak pihak.

Pelurusan sejarah silsilah dalam Negara Kertabumi

Pelusuran sejarah tentang asal-usul Syarief Hidayatullah telah dilakukan oleh Pangeran Raja (PR) Nasiruddin dengan melakukan penelitian terhadap naskah naskah yang ada dengan dibantu oleh para ahli di bidangngnya dalam pertemuan agung Gotra Sawala pertama di Cirebon, penelusuran tersebut menghasilkan sebuah kitab yang diberi nama Negara Kertabhumi yang memuat bab tentang silsilah Syarief Hidayatullah dalam Tritiya Sarga, isinya sebagai berikut ;

 • Syarif Hidayatullah / Sayyid Al-Kamil / Susuhunan Jati / Susuhunan Cirebon, bin
 • Syarif Abdullah + Nyi Hajjah Syarifah Mudaim binti Raja Pajajaran Sunda (Nyi Mas Rara Santang)
 • Ali Nurrul Alim + Puteri Mesir
 • Jamaluddin Al-Husein
 • Al-Amir Akhmad Syekh Jalaludin
 • Amir Abdullah Khanuddin
 • Abdul Malik (India)
 • Alwi Amir Fakih Mesir
 • Muhammad
 • Alwi
 • Muhammad
 • Ali Al-Gazam
 • Ubaidillah
 • Akhmad Al-Muhajir
 • Isa Al-Bakir
 • Idris Al-Muhammad An-Nakib
 • Kasim Al-Kamil / Ali Al-Uraid
 • Jaffarus Sadik dari Parsi (Persia)
 • Muhammad Al-Bakir
 • Zainal Abiddin
 • Husein As-Sabti
 • Sayyidah Fatimah Al-Zahra RA
 • Nabi Muhammad Rasulullah SAW
 • Abdullah
 • Abdul Muthalib
 • Hasyim
 • Abdul Manaf
 • Kusyaiyi
 • Kyai Kilab
 • Mauroh
 • Kangab
 • Luayyi
 • Galib
 • Fihir
 • Malik
 • Nadir
 • Kinanah
 • Khujaimah
 • Mudrikah
 • Ilyas
 • Mudar
 • Nijar
 • Mangad
 • Adnan
 • Addi
 • Addad
 • Hamyas
 • Salaman
 • Bista
 • Sahail
 • Jamal
 • Haidar
 • Nabi Ismail
 • Nabi Ibrahim
 • Tarikka
 • Nakur
 • Sarug
 • Abir
 • Syalik
 • Pinan
 • Arfakasyadz
 • Sam
 • Nabi Nukh
 • Lamik
 • Matuslak
 • Mahnauk
 • Yaridz
 • Mahkail
 • Kinan
 • Anwas
 • Syis
 • Nabi Adam + Siti Hawa.
 • Kanjeng Nabi Muhamad SAW
 • Sarifah Siti Fatimah
 • Husen
 • Jaenal Abidin
 • Muhammad Mubarakin
 • Imam Ja’far Sidiq
 • Musa
 • Kalijam
 • Habi Jamali
 • Amad Nakiddi
 • Ali Nakiddi
 • Hasan Sukri,
 • Muhammad Dadi
 • Raja Banissrail
 • Ratu Mesir
 • Raja Duta
 • Kanjeng Sinuhun Carbon / Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati

Baca juga: Ciri Keturunan Sunan Gunung Jati

Versi naskah Kaprabonan

 • Kanjeng Nabi Muhamad SAW
 • Sarifah Siti Fatimah
 • Husen
 • Jaenal Abidin
 • Muhammad Mubarakin
 • Imam Ja’far Sidiq
 • Musa
 • Kalijam
 • Habi Jamali
 • Amad Nakiddi
 • Ali Nakiddi
 • Hasan Sukri,
 • Muhammad Dadi
 • Raja Banissrail
 • Ratu Mesir
 • Raja Duta
 • Kanjeng Sinuhun Carbon / Syarif Hidayatullah Sunan Gunungjati

Versi kitab Purwaka Caruban Nagari

 • Nabi Muahammad SAW
 • Siti Fatimah
 • Sayid Husen
 • Sayid Abidin
 • Muhammad Baqir
 • Ja’far Sidik
 • Kasim al-Malik
 • Idris
 • Al-Baqir
 • Ahmad
 • Baidillah
 • Muhammad
 • Alwi al-Mishri
 • Abdul Malik
 • Amir
 • Ali Nurul Alim
 • Syarif Abdullah (Sultan Hut / Sultan Mahmud)

 • Sunan Gunungjati

Versi kitab Syamsu Azh Zhahirah fi Nasabi Ahli al-Bait

Sebagaimana yang tercatat dalam silsilah Syarif Hidayatullah di sebuah organisasi peneliti nasab Naqobatul Asyrof al-Kubro dan Rabithah Alawiyah, yang juga tercantum dalam kitab Syamsu Azh Zhahirah fi Nasabi Ahli al-Bait karya ulama YamanSayyid Abdurrohman bin Muhammad al-Masyhursilsilah lengkap Syarif Hidayatullah adalah sebagai berikut:
 1. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati putera dari
 2. Syarif Abdullah Umdatuddin Azmatkhan bin
 3. Sayyid Ali Nurul Alam Azmatkhan bin
 4. Sayyid Jamaluddin Akbar Azmatkhan al-Husaini (Syekh Jumadil Kubro) bin
 5. Sayyid Ahmad Jalal Syah Azmatkhan bin
 6. Sayyid Abdullah Azmatkhan bin
 7. Sayyid Abdul Malik Azmatkhan bin
 8. Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadramaut) bin
 9. Sayyid Muhammad Shahib Mirbath (Hadramaut) bin
 10. Sayyid Ali Kholi’ Qosim bin
 11. Sayyid Alawi ats-Tsani bin
 12. Sayyid Muhammad Sohibus Saumi’ah bin
 13. Sayyid Alawi Awwal bin
 14. Sayyid al-Imam ‘Ubaidillah bin
 15. Sayyid Ahmad al-Muhajir bin
 16. Sayyid ‘Isa Naqib ar-Rumi bin
 17. Sayyid Muhammad an-Naqib bin
 18. Sayyid al-Imam Ali Uradhi bin
 19. Sayyidina Ja'far ash-Shadiq bin
 20. Sayyidina Muhammad al-Baqir bin
 21. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin
 22. Sayyidina Husain bin
 23. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah az-Zahra binti
 24. Sayyidina Muhammad S.A.W.

Sumber: Wikipedia

0 Response to "Silsilah, Keturunan dan Zuriyat Sunan Gunung Jati, Lengkap!"

Posting Komentar

Selamat datang dan Semoga bermanfaat !!!